Szkoła Podstawowa w Reskowie
Strona główna
OFERTA SZKOŁY | PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 | UBEZPIECZENIE DZIECI - ROK SZKOLNY 2015/2015 | BIEŻĄCE INFORMACJE | KONSULTACJE DLA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM2012/2013 | TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI UCZNIÓW | O szkole | Tekstowa podstrona |

RODZICE - INFORMACJE

OFERTA SZKOŁY

Nasza szkoła oferuje uczniom:

Szkołę przyjazną i bezpieczną
Naukę języka angielskiego od klasy ,,0''
Naukę języka kaszubskiego

Pracownię komputerową dla klas I- VI

Bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych
Dodatkowe zajęcia sportowe dla chłopców i dziewcząt kl. VI - VI
Udział w programach promujących zdrowie: "Szklanka mleka", "Owoce w szkole"
Gimnastykę korekcyjną
PCK, SKO
Opiekę logopedyczną

Bibliotekę szkolną